Vi möter barnen med respekt. När de känner att de är respekterade utvecklar de självrespekt, självrespekt som är grunden för att sunt och ärligt respektera andra.

Förskolan

Vår förskola är liten och familjär och finns i en liten gård på landet intill skola och fritidshem. Där går ca 16 barn. Några går 15 timmar per vecka i “allmän förskola” medan flertalet går enligt eget schema. Vi har hög personaltäthet och alltid känd personal. Vi har tillgång till varierande utemiljöer som vi utnyttjar flitigt. Det ger lugn och harmoni att få vistas nära naturen och få använda hela kroppen. Klicka vidare så får du veta mer hur vi tänker och hur en dag ser ut.

Förskolan

Vår förskola är liten och familjär och finns i en liten gård på landet intill skola och fritidshem. Där går ca 16 barn. Några går 15 timmar per vecka i “allmän förskola” medan flertalet går enligt eget schema. Vi har hög personaltäthet och alltid känd personal. Vi har tillgång till varierande utemiljöer som vi utnyttjar flitigt. Det ger lugn och harmoni att få vistas nära naturen och få använda hela kroppen. Klicka vidare så får du veta mer hur vi tänker och hur en dag ser ut.

Förskoleklassen

I vår förskoleklass går oftast tio-fjorton barn. Förskoleklassen har sin hemvist på ovanvåningen i skolhuset. I den gamla “gympa”-salen har vi gjort rum i rummet så att det finns både stor golvyta och små avdelningar för olika aktiviteter. Förskoleklassen har också god tillgång till vår ateljé för skapande. Förskoleklassen är mycket ute, och samverkar även med övriga klasser på olika sätt för att lugnt och tryggt slussas in i skolans värld. Klicka vidare så får du veta mer.

Skolan

På vår skola går omkring 60-65 elever med förskoleklassen inräknad. Vi har så kallad b-form vilket innebär att vi har en 1-2:a, en 3-4:a och en 5-6:a. De går i var sitt av skolans tre klassrum och varje klass har en klassföreståndare som har huvudansvaret för klassen. Därutöver finns gott om resurspersonal och hos oss är alla barn allas barn. Det gör att vi har god kännedom om eleverna och god kontroll på deras lärande och deras behov. Du får veta mer hur vi tänker genom att klicka vidare.

Skolan

På vår skola går omkring 60-65 elever med förskoleklassen inräknad. Vi har så kallad b-form vilket innebär att vi har en 1-2:a, en 3-4:a och en 5-6:a. De går i var sitt av skolans tre klassrum och varje klass har en klassföreståndare som har huvudansvaret för klassen. Därutöver finns gott om resurspersonal och hos oss är alla barn allas barn. Det gör att vi har god kännedom om eleverna och god kontroll på deras lärande och deras behov. Du får veta mer hur vi tänker genom att klicka vidare.

Fritidshemmet

Ett femtio-tal av våra elever har skolbarnsomsorg d.v.s. går på “fritids”, morgon eller eftermiddag eller både ock. Fritidshemmet har tillgång till hela skolhuset vilket gör att barnen kan sprida ut sig och välja avskildhet eller samvaro, lugna sysslor eller aktiv lek. Såväl på morgonen som efter skolan gör vi en tydlig markering mellan skoldagen och “fritids” genom att vara ute. Hur vi tänker kan du läsa mer om genom ett klick.

‘Tack för att ni är måna om våra barn och kontakten med oss föräldrar. Att ni tar lärandet och vikten av kunskap på allvar.’

Sagt av förälder