Vår skola: En lugn trygg plats där färdigheter och kunskaper grundläggs, utvecklas och befästs, enskilt och i gemenskap

Våra tankar

Vi tänker att god kännedom om eleverna och god anknytning mellan eleverna och de vuxna är ”punkt ett” för goda skolresultat. Därför satsar vi på hög vuxentäthet och små klasser.

Välmående till kropp och själ är en förutsättning för att barn ska kunna ta in kunskap och utvecklas till sitt allra bästa. Därför vet vi att det är en lönsam investering när vi lägger tid på närvarande samtal, övningar för självkännedom, fysisk aktivitet och handledning i det sociala.

Man måste också vårda sitt ”skolklimat” så att atmosfären är respektfull, trygg, vänlig och glädjefylld. Därför arbetar vi också aktivt för ett gott och vårdat språkbruk. Omgivna av respekt och trygghet kan eleverna respektera och ta till sig ett seriöst arbete mot mål och kunskapskrav. Med seriöst arbete menar vi då ett arbete där eleverna får stor kunskap om, och delaktighet i, sin egen lärandeprocess. Detta gör att vi har goda skolresultat för våra elever. För att hjälpa barnen att vara ”här och nu” har vi ”mobildagis” för mobilfria skoldagar för eleverna.

‘Det känns verkligen som att lärarna ser mitt barn’

‘Väldigt härlig och kunnig personal’

Sagt av föräldrar

Våra dagar

  

Skoldagen börjar klockan 7.50 och rastvakt finns ute från 7.35.
Alla klasser börjar med morgonsamling då vi går igenom dags-planen och kollar av kommunikationen med hemmen, delar ut informationsblad etc. Vi har fruktstund under morgonpasset och alla har sedan en gemensam förmiddagsrast så att alla kan leka med alla, stora som små.

Lunchen serveras i två omgångar, för årskurs F-2 runt 11.00 och för årskurs 3-6 vid 11.30. Det finns gott om vuxna som äter med barnen och för att ingen ska stressa kring maten har vi efter lunchen ”lugn stund” i klassrummen. Det kan vara läsning — egen tyst läsning eller lärarens högläsning — eget arbete eller någon profilaktivitet.

Eleverna har en rast till under sista arbetspasset, eller också kan de få springa ett skolvarv, eller ha pausgympa. 

De äldre ska enligt timplanen få in lite fler undervisningstimmar under sin skolvecka så de slutar 13.40 alla dagar medan klass F, 1 och 2 slutar 11.50 på måndagarna. Rastvakt finns ute tills bussarna går hem.

  

 

Dagsöversikt

07.35 Personal på plats

07.50 Skoldagen börjar

11.00 Lunch F-2

11.30 Lunch 3-6

13.40 Skoldagen slutar, med undantag för måndagar då F-2 slutar 11.50

Vår personal

Jeanette Svensson

Jeanette Svensson

Klassföreståndare 1-2

Tommie Henriksson

Tommie Henriksson

Klassföreståndare 3-4, speciallärare

Henrik Svensson

Henrik Svensson

Klassföreståndare 5-6

Lisa Ferlinger

Lisa Ferlinger

Resurs, engelska och textilslöjd

Terese Henriksson

Terese Henriksson

Speciallärare

Sandra Larsson

Sandra Larsson

Bild och idrott

Andrea Millares

Andrea Millares

Musik

Olle Jönsson

Olle Jönsson

Trä- och metallslöjd

Mia Bergstrand

Mia Bergstrand

Elevassistent

Lena Gran

Lena Gran

Elevassistent

Camilla Carlsson

Camilla Carlsson

Elevassistent

Ulf Hansson

Ulf Hansson

Grundskollärare, föräldraledig

Sara Hedberg

Sara Hedberg

Textilslöjd

Fia Engman

Fia Engman

Elevassistent