Vårt fritidshem: En lugn trygg plats med utrymme för såväl lek och kreativitet som lugn och ro, som ett komplement till skoldagen

Våra tankar

Vi vill att vårt fritidshem består av just fritid + hem. Det ska vara stimulerande, utvecklande och lustfylld fritidssysselsättning samtidigt som det ska ge en familjär känsla och möjlighet till avkoppling och lugn och ro. Att vara ute och röra på sig och att leka tycker vi är viktigt. På vårt ”fritids” gäller samma regler som i skolan kring språkbruk och sätt att vara mot varandra. Vi strävar efter att ha tid för samtal och handledning i det sociala samspelet, liksom att ha en nära kontakt med föräldrar om vad som händer kring deras barn.

Praktiskt och skapande arbete vill vi främja eftersom det gynnar barnens utveckling och har begränsat utrymme i skolans verksamhet. Vi utnyttjar lokaler, utrustning och material tillsammans med slöjden. Vi värnar också om gemenskap i lekar och aktiviteter och våra barn är duktiga på att samverka utan begränsningar av ålder eller kön. Vi uppmuntrar dem till att hjälpa varandra, hjälpas åt och att lösa problem tillsammans, med eller utan vuxen.

Barnen har tillgång till datorer och iPads men vi begränsar skärmtiden till tre halvtimmar i veckan för att barnen ska utnyttja möjligheten till umgänge och lek med andra när de är här.

‘Närvaro, värme, vakenhet och en stark känsla för individen och dennes roll i det sociala’

‘Personalen sätter barnens bästa i centrum’

Sagt av föräldrar

Våra dagar

”Fritids” är öppet 6.00-18.00. Mellan 6.00 och 6.45 är det lämning på vår förskola. Barnen hämtas sedan där av personal och går över till skolhuset som har öppet från 6.45. Strax efter sju serveras frukost och vid tjugo i åtta går fritidsbarn ut för att ringas in till skolan tillsammans med övriga. Rastvakt finns ute då.

Efter skoldagens slut har fritids oftast en samling i samlingssalen där man går igenom vad som är aktuellt för dagen och tar upp gemensamma aktiviteter och frågor. Alla barn är sedan ute fram till mellanmålet som serveras vid halv tre. Därefter får man lov att vara inne eller ute. Planerade gemensamma aktiviteter brukar sprängas in då och då under veckan både ute och inne, ibland valfritt och någon gång för alla.

För barn som är kvar länge serveras frukt vid fem-tiden.

På måndagar brukar vi vara mera utomhus och också äta mellanmål ute, på skolan eller t.ex. på lägerplatsen. På torsdagar följer vi dem som vill sjunga i kyrkans körer till församlingshemmet och hämtar dem när de är klara.

Dagsöversikt

06.00 Öppet för lämning, på förskolan

06.45 Öppet på skolan

07.10 Frukost

14.30 Mellanmål

17.00 Frukt

18.00 Stängning

Vår personal

Sandra Larsson

Sandra Larsson

Lärare i fritidshem

Emelie Andersson

Emelie Andersson

Camilla Carlsson

Camilla Carlsson

Elevassistent

Jessica Schubert Möller

Jessica Schubert Möller

Förskollärare

Caroline Roos

Caroline Roos

Resurs och städ

Julia Larsen

Julia Larsen

Avlösare

Sara Helgesson

Sara Helgesson

Inhoppare