Vår förskola: En lugn trygg plats som ger näring åt kreativitet, lek, fantasi och vetgirighet

Våra tankar

Lugn och ro likaväl som kreativitet och fantasilek ska få utrymme i vår verksamhet. Detta för att barnen ska uppleva dessa motpoler och känna att båda behövs för att man ska må bra. Utevistelse, lek och rörelse av alla slag är centralt för utvecklingen av såväl kropp och motorik som känslor och kunskaper. Vi arbetar medvetet med att berika barnens språk och hjälpa dem att tillägna sig ord och begrepp så att de kan uttrycka vad de vill, önskar och har varit med om. Musik, rytmik och ramsor, ofta i kombination med rörelse, är återkommande inslag för att främja en allsidig utveckling och lägga en god grund för fortsatt lärande.

Vi vill också öppna barnens ögon för allt fantastiskt i vår natur genom att inspirera till nyfikenhet och iakttagelser i stort och smått. Vi anser att saker får ta tid och att det är vår uppgift att ”följa” barnen, varsamt, och lotsa dem framåt i livet, utan stress. Gott om personal — ”närvarande” personal — med god kännedom om barnen värderar vi därför mycket högt. Vi samverkar därför också personalmässigt med skola och fritidshem för att det alltid ska vara känd personal vid frånvaro.
Vi vill också öppna barnens ögon för allt fantastiskt i vår natur genom att inspirera till nyfikenhet och iakttagelser i stort och smått. Vi anser att saker får ta tid och att det är vår uppgift att ”följa” barnen, varsamt, och lotsa dem framåt i livet, utan stress. Gott om personal — ”närvarande” personal — med god kännedom om barnen värderar vi därför mycket högt. Vi samverkar därför också personalmässigt med skola och fritidshem för att det alltid ska vara känd personal vid frånvaro.

‘Vänliga, närvarande och väldigt omtänksamma pedagoger, fina och ändamålsenliga lokaler’

‘Tryggheten är viktig och detta är en förskola där alla verkligen blir sedda’

Sagt av föräldrar

Våra dagar

Vi har öppet 6.00 -18.00. Det kan dock variera över tid beroende på föräldrars behov. Öppningar och stängningar samordnas efter behov och möjligheter med fritidshemmet.

Frukost serveras ca 7.30 och lunch vid 11. På förmiddagen har vi en fruktstund vid nio-tiden och på eftermiddagen är det mellanmål vid 14. För dem som stannar länge blir det frukt eller annat även vid femtiden.

Före lunch brukar vi ha en liten samling på runda mattan med sång, saga eller samtal kring något aktuellt. Efter lunchen är det vila för alla. Yngre barn vilar och/eller sover i vilrummet medan de äldre har vila i stora rummet med t.ex. ett avslappningsprogram. Man kan också få sova ute i vagn.

Vi är ute varje dag och en gång i veckan brukar vi gå iväg till någon annan utemiljö, ”vår” lägerplats, skolans område eller någon annanstans. Ibland äter vi också ute, på lägerplatsen eller vid vår grillplats.

Dagsöversikt

06.00 Förskolan öppnar

07.30 Frukost

09.00 Fruktstund

11.00 Lunch

14.00 Mellanmål

17.00 Litet mellanmål 

Vår personal

Mia Wallström

Mia Wallström

Förskollärare

Annika Persson

Annika Persson

Barnskötare

Julia Larsen

Julia Larsen

Barnskötare

Ingrid Malmqvist

Ingrid Malmqvist

Barnskötare

Emelie Andersson

Emelie Andersson

Avlösare

Caroline Roos

Caroline Roos

Avlösare och städ

Lina Persson

Lina Persson

Förskollärare, föräldraledig

Sofie Paulsson

Sofie Paulsson

Barnskötare, föräldraledig