Vår förskoleklass: En lugn trygg plats där kreativitet, lek och fantasi utvecklar lusten till lärande och utveckling.

Våra tankar

God kännedom om eleverna och god anknytning mellan eleverna och de vuxna är ”punkt ett”. Därför är gruppen liten och kontakten med föräldrarna mycket viktig för oss. Det är tillsammans vi bygger upp respekten för barnet som en egen individ.

Verksamheten i förskoleklassen ska lägga grunden för en framgångsrik skolgång som bygger på välmående till kropp och själ. Att bygga upp självkännedom, självtillit, social förmåga och nyfikenhet på lärande är därför en av förskoleklassens viktigaste uppgifter.

Vi vet att man lär med hela sig, kropp, själ och hjärna. Därför är leken fortfarande mycket viktig. Att vårda ”skolklimatet” så att atmosfären är respektfull, trygg, vänlig och glädjefylld är också avgörande. Det gör vi bl.a. genom fadderverksamhet som gör att de yngre eleverna blir trygga med de äldre i både lek och arbete och att vi alltid använder redan känd personal vid frånvaro.

‘En mysig och trygg liten skola där alla barn känner varandra’

‘Tar alltid hänsyn till barnens behov och svårigheter’

Sagt av föräldrar

Våra dagar

Skoldagen börjar klockan 7.50 och rastvakt finns ute från 7.35.

Förskoleklassen samlas i lekstugan först och går in i lugn och ro efter att de äldre barnen gått in. Inne går vi igenom dagen innan första ”passet”. Dagen har tre lite längre pass där det kan vara skolförberedande uppgifter i språk eller matematik, skapande arbete eller något tema vi sysslar med. Ett pass om dagen innehåller alltid ”fri lek/aktivitet”.

Vi har fruktstund innan vi har en förmiddagsrast tillsammans med åk 1-6, så att man kan leka med alla, stora som små. Ofta stannar förskoleklassen ute lite längre för egen fri lek eller någon planerad aktivitet. Rörelse är också ett viktigt inslag någon gång under dagen gärna tillsammans med sång och rytmik.

Lunch äter vi klockan elva tillsammans med 1-2:an och det är gott om vuxna i matsalen. Efter lunchen är det alltid sagostund eller någon annan lugn aktivitet.

En förmiddag i veckan är det ”utedag” tillsammans med 1-2:an och en gång i veckan brukar musikfröken komma och ha en musikstund.

Klockan 13.40 slutar skoldagen tisdag-fredag, måndagar slutar den 11.50. Rastvakt finns då ute tills bussarna går.

Dagsöversikt

07.35 Personal på plats

07.50 Skoldagen börjar

11.00 Lunch

13.40 Skoldagen slutar, utom på måndagar då den slutar 11.50.

Vår personal

Jessica Schubert Möller

Jessica Schubert Möller

Förskollärare

Emelie Andersson

Emelie Andersson

Resurs

Sandra Larsson

Sandra Larsson

Avlösare