En helt vanlig skola för helt vanliga barn, med en ovanligt personlig anda, sunt förnuft och ordning och reda.

En skola med holistisk profil

Nils Månssons Friskola har en profil som handlar om helhet. Helhet i att bli sedd med alla sina egenheter och med sin unika ”ryggsäck” av erfarenheter. Helhet i att bli respekterad för allt man är och bemött efter sina egna behov. Profilen fungerar som ett ”kitt” i verksamheterna då det ger ett gemensamt förhållningssätt eftersom det är grundat på gemensamma kunskaper. Detta skapar trygghet och gör att ”alla barn är allas barn” hos oss.

‘Välorganiserad och trygg’

 ‘Varm och välkomnande med engagerade lärare’

‘En skola där man får vara sig själv’

Sagt om skolan av föräldrar