Nils Månssons Friskola — en plats där ditt barn kan få utvecklas som en individ, en hel individ, för livet.

HOLISTISK

JORDNÄRA

RESPEKTFULL

LÄRANDEFOKUS

Om Nils Månssons Friskola

Nils Månssons Friskola startade 2009 med skola och fritidshem i den gamla byskolan. 2014 startades en efterlängtad förskola i en intilliggande liten gård. Skolan har runt 60 elever fördelade på förskoleklass, 1-2:a, 3-4:a och 5-6:a. Förskolan har 16 platser med blandade åldrar från 1-5 år. Verksamheterna har en personaltäthet en bra bit över genomsnittet och grupperna hålls små för att alla barn ska få utrymme och bli sedda. Nils Månssons Friskola och Förskola ligger i den lilla byn Fränninge mitt i den skånska landsbygden, med generösa egna ytor för utelek och uteverksamhet.

Vad är en friskola?

En friskola är en skola som har en annan huvudman än kommunen. En fristående skola måste godkännas av Skolinspektionen. Godkännande är en förutsättning för att få skolpeng från elevernas hemkommuner. Skolpeng är en summa pengar per elev som motsvarar den kostnad kommunen själva har per elev i motsvarande klass/ålder.

Fristående skolor ska vara kostnadsfria för eleverna och följa den svenska läroplanen och andra styrdokument som gäller för de kommunala skolorna i landet.

Vad är en friskola?

En friskola är en skola som har en annan huvudman än kommunen. En fristående skola måste godkännas av Skolinspektionen. Godkännande är en förutsättning för att få skolpeng från elevernas hemkommuner. Skolpeng är en summa pengar per elev som motsvarar den kostnad kommunen själva har per elev i motsvarande klass/ålder.

Fristående skolor ska vara kostnadsfria för eleverna och följa den svenska läroplanen och andra styrdokument som gäller för de kommunala skolorna i landet.

Varför den holistiska profilen?

Stress är i dag ett av de främsta hoten mot hälsan. Därför behöver den växande generationen, mer än tidigare, kunskap och redskap för att känna igen, motverka och hantera stress, liksom att känna sig själv till kropp, känsla och tanke. Med det holistiska förhållningssättet ges utrymme för att vara som man är och fungera som man gör, men också övning i, och kunskap om, hur man kan lära känna och utveckla sig själv och sina förmågor så att man kan stå hel, trygg och medveten i olika situationer.

I det holistiska arbetssättet strävar vi efter att gå barnen till mötes – hämta upp dem där de är – och lotsa dem därifrån mot de bästa möjligheter. Möjligheter som bygger på välgrundad självkännedom och självtillit, utvecklad tillsammans med lugna vuxna som lärt känna sig själva och lagt självhävdelse och prestige åt sidan.

Om Nils Månsson, 1776-1837

Nils Månsson var bondson och bonddräng, riksdagsman och bonde. Han kallas ”Skumpen” för att han kom från Skumparp. Han kallas även ”Ljusets bonde” för att han som riksdagsman för bondeståndet verkade för upplysning genom tryckfrihet och utbildning. Han betraktas som den svenska folkskolans grundare och var även känd som en stor talare som kunde fängsla sina åhörare i timmar.

Nils Månsson återvände från sitt riksdagsuppdrag med pengar insamlade från kollegorna i Stockholm. Pengarna hade skänkts för att möjliggöra start av Frenninges första skola. Då Nils Månsson även skänkte av egna medel till skolans start villkorade han gåvan med förutsättningen: …”att skolan för all framtid ska bära mitt namn”. Vi värnar om historien och har följt hans önskan och bevarat namnet även sedan skolan blev friskola. ”Skumpen” står staty utanför skolan.

Om Nils Månsson, 1776-1837

Nils Månsson var bondson och bonddräng, riksdagsman och bonde. Han kallas ”Skumpen” för att han kom från Skumparp. Han kallas även ”Ljusets bonde” för att han som riksdagsman för bondeståndet verkade för upplysning genom tryckfrihet och utbildning. Han betraktas som den svenska folkskolans grundare och var även känd som en stor talare som kunde fängsla sina åhörare i timmar.

Nils Månsson återvände från sitt riksdagsuppdrag med pengar insamlade från kollegorna i Stockholm. Pengarna hade skänkts för att möjliggöra start av Frenninges första skola. Då Nils Månsson även skänkte av egna medel till skolans start villkorade han gåvan med förutsättningen: …”att skolan för all framtid ska bära mitt namn”. Vi värnar om historien och har följt hans önskan och bevarat namnet även sedan skolan blev friskola. ”Skumpen” står staty utanför skolan.